Wilcza Norka - hodowla królików

Rezerwacja

Zainteresowanych zakupem maluszków z naszej hodowli informujemy o obowiązujących zasadach przyjmowania zamówień:
 
-poprzez wpłatę zadatku chronimy Ciebie i króliczka przed pomyłkami
 
- zakup malucha powinien być dobrze przemyślany przez całą rodzinę 
 
- jest to ważny moment w dalszym życiu pupila , a dla człowieka stanowi nie tylko przyjemność, ale także obowiązek na najbliższe kilka lat,
 
- sprzedajemy rodowodowe, zdrowe króliczki, oznakowane tatuażem( lub nie jeśli jest takie Życzenie) ,z metryką wraz z dokumentacją hodowlaną (książeczka zdrowia)
 
- zainteresowany zakupem zgłasza telefonicznie,mailem lub portal facebook chęć nabycia króliczków podając  płeć i ewentualne uwagi,
 
-  po urodzeniu królików hodowca dokona potwierdzenia wcześniejszej rezerwacji nabywcy na adres email lub telefonicznie  wraz z dodatkową informacją,
 
-  w przypadku większej liczby zamówień od ilości urodzonych futrzaków o zawarciu umowy decyduje kolejność wpłat zadatku na konto,
 
-  w przelewie proszę o podanie  płci i ewentualnych uwag,
 
-  proszę o dokonanie wpłaty  zadatku  w wysokości 50% wartości w ciągu 2 dni na podane konto w mail
 
      -  jeśli nabywca po wpłacie zadatku nie odbierze króliczka w wyznaczonym terminie i nie skontaktuje się z hodowcą w celu wyjaśnienia sprawy, kwota zadatku ulega przepadkowi, po tym fakcie umowa a tym samym i rezerwacja uważana jest za zerwaną.
 
-  wpłata zadatku jest faktem zawarcia umowy kupna dla dwóch stron,
 
- po zawarciu umowy (wpłata zadatku) hodowca zobowiązuje się do sprzedaży zamówionego pupila zgodnie z ogólnymi warunkami określonymi w regulaminie 
 
- Oświadczam, że Królik pochodzi z mojej własnej hodowli jest odrobaczony i oddany w dobrej kondycji , jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten królik  i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.
 
- w przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego ,zadatek przechodzi jako rekompensata dla sprzedającego i nie podlega zwrotowi,
 
- jeśli to ja, jako hodowca po wpłaceniu zadatku jednak odmówię sprzedania maluszka (mało liczny miot, brak królika wybranej płci itp.) zadatek zostaje zwrócony w całości (tzn. 100% kwoty wpłaconej przez kupującego),  na konto osoby ,która zarezerwowała króliczka
 
- reszta kwoty jest wpłacana w dniu odbioru 
 
-Jako hodowca/hodowla mamy prawo odebrania nabywcy naszego wychowanka bez zwrotu poniesionych kosztów z powodu dopatrzenia się rażącej niedbałości i braku odpowiedzialności tj. Zakup naszego Uszaka, oraz innych niepokojących sygnałów. Nabywca w tym wypadku zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt wychowanka do hodowcy wraz ze wszystkimi dokumentami, które otrzymał przy kupnie ! 
 
- decydując się na króliczka proszę o przemyślaną decyzję! 
 
-z upływem 8 tygodnia (po tatuowaniu, przeglądzie miotu) zapraszamy państwa do odbioru króliczków  bądź uzgadniamy z państwem termin dowozu.
 
- w sytuacji gdy nabywca nie ma możliwości szybkiego odbioru, na  jego życzenie maluszek może zostać pod opieką hodowcy do czasu odbioru w zamian za zwrot kosztów utrzymania, opieki i pielęgnacji.
 
-Gdybyście Państwo z jakichś ważnych względów nie mogli się już zajmować króliczkiem ,pochodzącym od nas ! 
niezwłocznie zgłosić ten fakt jak najszybciej do mnie /hodowcy ! 

DLA        PRZYSZŁYCH      WŁAŚCICIELI

 
-aktualne zdjęcia wybranego malucha i jego aktualną wagę będziemy przesyłać co parę dni mailem lub portalem facebook ,aż do momentu odbioru wybranego króliczka.
- każdy nabywca otrzymuje  wyprawkę oraz zasady żywienia i chowu  wraz z gratisami od hodowcy.
 
 
Marzeniem każdego hodowcy jest znalezienie dla swojego wychowanka takiego  domu  w którym  będzie on cieszył i uszczęśliwiał swoją nową Rodzinę  oraz w którym godnie będzie mógł się zestarzeć i mieć opiekę w czasie choroby i w ostatnich dniach swojego życia. Dom pełen miłości  ,ciepła i szacunku.
 
 
Każde sukcesy wystawowe pupilów z naszej hodowli, kontakt jak i przesyłane fotografie, stanowią ważne źródło informacji dla hodowcy. I bardzo  cieszą hodowcę....